„Jak to zwykle bywa na początku zrodził się pomysł stworzenia organizacji wspierającej i promującej zegarmistrzostwo w formie rzemieślniczej oraz wspierające reaktywowanie formalnego branżowego szkolnictwa zegarmistrzowskiego.
Formalnie do życia  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa zostało powołane zapisem w KRS pod numerem 0000693567, a jego prezesem został Filip Odrobiński.
Obecnie w skład Zarządu wchodzą Prezes: Piotr Łukasiński oraz dwóch członków Zarządu: Łukasz Mastalerz i Paweł Kowalczyk.
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska zegarmistrzów i kolekcjonerów pasjonatów zegarmistrzostwa pragnie zwrócić uwagę na aktualny stan w jakim znalazło się polskie zegarmistrzostwo. Chcemy szczególną uwagę zwrócić na to co pozostało po niegdyś dobrze prosperujących w zakładach przemysłowych produkujących w Polsce zegary, zegarki oraz mechanizmy precyzyjne. Z dużym zaangażowaniem podejmujemy próby odzyskania zagubionej dokumentacji technicznej. Próbujemy także odnaleźć, odzyskać wyprzedane narzędzia i maszyny. Duży nacisk w działalność stowarzyszenia kładziemy na odtworzenie profesjonalnego, branżowego szkolnictwa w zawodzie zegarmistrz. Rozumiemy konieczność budowy systemu kształcenia młodzieży oraz doboru i przygotowania kadry dydaktycznej we współczesnych warunkach nauczania tego zawodu. Nawiązujemy kontakt z zegarmistrzami którzy przyczynili się do rozwoju polskiego zegarmistrzostwa by wspierali nasze cele statutowe.
Jednym z tych celów jest ukazanie zawodu zegarmistrza pokoleniu ludzi młodych.
Zegarmistrz to zawód unikatowy, bardzo szczególny, jeśli zwrócimy uwagę na obszar wiedzy i umiejętności jaka się w nim zawiera.
Zarząd stowarzyszenia wychodząc naprzeciw zainteresowaniu zegarami, zegarkami i zegarmistrzostwem zapraszam do współpracy.
 W związku z powyższym Stowarzyszenie podjęło się organizowania międzynarodowego festiwalu zegarków i zegarów It’s All About Watches.”